CLICK n GO

Friday, March 29, 2013

Hudud Hukum Allah


Malam tadi saya dan isteri bersama para jemaah sekelian mengikuti kuliah maghrib sampaian seorang Ustaz dari Temerloh. Ustaz agak dalam gundah kerana akan berangkat memimpin kumpulan umrah ke Tanah Suci tidak lama lagi. Gundahnya kerana mungkin akan terlepas PRU13 yang DS Najib masih belum istihar bubar parlimen itu. 

Katanya saya ni dah beberapa kali tunda, kali ini tak boleh tunda lagi. Jadi Ustaz ingin meninggalkan pesanan penting kepada para jemaah sekelian supaya faham, kebetulan pengajian Ustaz adalah kitab hukum jenayah dalam Islam. Ustaz nak bagi faham supaya tiada lagi yang salah faham terutamanya persoalan hukum hudud.

Ramai manusia yang mengaku Islam di Malaysia ini tolak hudud tanpa faham apa hudud itu pun. Bila mendengar kalimah hudud maka jadi fobia, terus tolak. Tolak tanpa faham sebenar kerana fahamnya sekadar imej negatif yang di war-warkan pelbagai media dan mulut2 perusak agama. Sayugia diingatkan bahawa sesiapa yang menolak hukum Allah maka terkeluarlah dia dari Islam. Ini bukan perkara kecil. 

Dalam permasalahan hudud tanggungjawab untuk melaksanakan hukum hudud ini terletak kepada bahu pemerintah. Pabila seseorang pemerintah dengan terang menolak hukum hudud ini, maka sesiapa yang menyokong untuk memilih pemerintah sebegini juga akan tergelincir akidahnya dan rusak imannya. Janganlah kita mati melainkan dalam keadaan beriman.

Hukum jenayah dalam Islam ini terbahagi kepada empat iaitu Hudud, Qisas, Takzir dan Diyat. Perbincangannya sangat luas yang dihurai pada kitab2 yang tebal isinya dan panjang syarahnya. Namun sebagai perkongsian awal kita bentangkan pelbagai perkara pokok. Secara asasnya mari kita renung bersama..1. Hudud

Hukuman hudud ( حدود ) adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah S.W.T yang bukan sahaja tidak boleh ditukar ganti hukumannya atau diubahsuai atau dipinda malah tidak boleh dimaafkan oleh sesiapapun di dunia ini. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T dan RasulNya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim.

Dalil Al-Qur’an Firman Allah SWT yang bermaksud:
"Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah  maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Surah Al-Baqarah, ayat 229)

Kesalahan yang wajib dikenakan hukum hudud ialah:
 1. Berzina - iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara'.
 2. Menuduh orang berzina (qazaf), iaitu membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya dan tuduhannya tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi.
 3. Minum arak - minuman yang memabukkan sama ada sedikit atau banyak, mabuk ataupun tidak.
 4. Mencuri - iaitu memindahkan secara sembunyi harta alih dari jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan atau milik tuannya.
 5. Murtad - iaitu orang yang keluar dari agama Islam, sama ada dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau dengan i`tiqad kepercayaan.
 6. Merompak (hirabah), iaitu keluar seorang atau sekumpulan yang bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan dengan cara kekerasan.
 7. Penderhaka (bughat), iaitu segolongan umat Islam yang melawan atau menderhaka kepada pemerintah (Daulah Islamiyah) yang menjalankan syariat Islam dan hukum-hukum Islam.

2. Qisas


Hukuman Qisas (Bahasa Arab: قصاص‎) adalah sama seperti hukuman hudud juga, iaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT  di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas.
 1. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa).
 2. Melukakan dibalas dengan melukakan.
 3. Mencederakan dibalas dengan mencederakan.
Kesalahan yang wajib dikenakan hukuman qisas
 1. Membunuh orang lain dengan sengaja.
 2. Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.
 3. Melukakan orang lain dengan sengaja.
Dalil al-Quran

Hukuman qisas membunuh dengan sengaja
Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh. Firman Allah SWT yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh." (Surah Al-Baqarah, 2:178)


Hukuman qisas mencederakan dengan sengaja
Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya wajib dibalas dengan hukuman qisas mengikut kadar kecederaan atau luka seseorang itu juga mengikut jenis anggota yang dicederakan dan dilukakan tadi. Firman Allah SWT yang bermaksud:
"Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu, bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Surah Al-Ma'idah: 45)


3. Takzir


Hukuman Takzir 9Bahasa Arab:تعزير‎) ialah kesalahan-kesalahan yang hukumannya merupakan dera, iaitu penjenayah-penjenayah tidak dijatuhkan hukuman hudud atau qisas. Hukuman takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Hukuman takzir adalah dera ke atas penjenayah-penjenayah yang telah sabit kesalahannya dalam mahkamah dan hukumannya tidak dikenakan hukuman hudud atau qisas kerana kesalahan yang dilakukan itu tidak termasuk di bawah kes yang membolehkannya dijatuhkan hukuman hudud atau qisas.

Jenis, kadar dan bentuk hukuman takzir itu adalah terserah kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah itu kerana hukuman takzir itu adalah bertujuan untuk menghalang penjenayah-penjenayah mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan tadi dan bukan untuk menyiksa mereka.4. Diyat

Hukuman Diyat (Bahasa Arab: دية‎) ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wali atau waris mangsanya sebagai gantirugi disebabkan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah ke atas mangsanya. Hukuman diyat adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan qisas dan ia sebagai gantirugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan atau melukakannya.

Kesalahan yang wajib dikenakan hukuman diyat:
 1. Pembunuhan yang serupa sengaja.
 2. Pembunuhan yang tersalah tidak sengaja.
 3. Pembunuhan yang sengaja yang dimaafkan oleh wali atau waris orang yang dibunuh.
Dalil al-Quran
Firman Allah SWT yang bermaksud:
"Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh) maka hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa), dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan (bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta satu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas (untuk membalas dendam pula) maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya." (Surah Al-Baqarah, 2:178)

***Rujukan: ms.wikipedia.org/wiki/Hudud
Kesimpulannya, segala permasalahan jenayah hari ini tidak dapat selesai malah semakin kronik dan berleluasa kerana manusia cuba jadi lebih bijak daripada Pencipta nya. Hanya hukum Allah SWT sahajalah yang dapat menjamin penyelesaian mutlak segala permasalahan manusia ini. Ia bukan bersifat menghukum tetapi bersifat mencegah dengan memasukkan rasa gerun kepada manusia untuk membuat perlakuan jenayah itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan kekuatan dan kelemahan umat manusia ciptaan-Nya. Usah ada sekelumit ragu lagi. 

Pabila ditanya kepada pencuri, perasuah atau perompak untuk menyokong hukum hudud sudah tentu mereka tidak mahu. Kalau ditanya kepada peminum arak untuk menyokong hukum hudud bagi peminum arak, sudah tentu dia tidak mahu. Masalah umat ini dulu kini dan selamanya ialah bila dia tidak mahu kepada agama, tidak taat pada perintah Allah.

Maka di PRU13 ini pilihlah pemimpin yang menyokong hukum Allah, bukan pemimpin yang secara terangan tidak menyokong perlaksanaan hukum Allah SWT. Sebagai rakyat yang layak mengundi, tunaikan tanggung-jawab memilih pemimpin yang benar. Jika ditakdirkan pemimpin itu tidak melaksanakan juga maka itu adalah masalah untuk dia jawab di hadapan Allah nanti. Tanggung jawab kita memilihnya sudah terlaksana.

@@@

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...